14  Oct
dief

Elke schurk is geen dief, maar elke dief is wel een schurk. Ik beschouw elke interviewer als de dief van andermans ideeën. Het zijn alleen de dieven die vermoeden dat ook de anderen dief zijn. Ik ben zo goed verzekerd dat, als er een dief bij ons struikelt hij daarvoor verzekerd is. Ze hebben de [...]

Posted by webmaster, filed under Citaten. Date: October 14, 2007, 5:47 am | No Comments »

14  Oct
dichter

De ware dichter is hij die inspiratie krijgt terwijl hij het vers maakt. Levenskunst ligt dichter bij de krijgskunde dan bij de danskunst. In een dichter schuilt, geloof ik, een mooie vrouw van het ergste slag. Het is in de liefde als bij de muziek: de dissonanten zijn vreselijker naarmate zij dichter bij de harmonie [...]

Posted by webmaster, filed under Citaten. Date: October 14, 2007, 5:42 am | No Comments »

14  Oct
daad

De bedoeling geeft aan de daad haar naam. Het enige goede dat ons niet ontnomen kan worden, is het genoegen een goede daad gedaan te hebben. Een goede daad verrichten is makkelijk; de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen niet. Wie zich beroemt op een goede daad deed een slechte. Tussen woord en daad [...]

Posted by webmaster, filed under Citaten. Date: October 14, 2007, 5:37 am | No Comments »

14  Oct
chaos

Uit chaos ontstaat vaak leven, uit orde gewoonte. De taak van de kunst is heden, chaos in de orde te brengen. Vakbonden zijn eilanden van anarchie in een zee van chaos. Wie de chaos beschrijft, stelt orde op zaken. De beste manier om chaos te veroorzaken is alles te regelen. Elk denken is een poging [...]

Posted by webmaster, filed under Citaten. Date: October 14, 2007, 5:17 am | No Comments »

14  Oct
Afscheid

  Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid. Het afscheid verlengen is niets waard ; je verlengt niet de aanwezigheid maar het vertrek. Laat ons elkander niet week maken, maar laat ons gauw scheiden; een afscheid dat voor eeuwig is, moet plotseling zijn, anders maakt het van een ogenblik een [...]

Posted by webmaster, filed under Citaten. Date: October 14, 2007, 2:42 am | No Comments »

14  Oct
Afwezigheid

  Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid. Afwezigheid versterkt de grote hartstochten en verlost ons van de kleine. Het enige middel waardoor de meesten onder ons in een gezelschap kunnen schitteren, is door hun afwezigheid. Het kwaadspreken is een vorm van zelfwantrouwen en een gevolg van innerlijke onzekerheid. Door [...]

Posted by webmaster, filed under Citaten. Date: October 14, 2007, 2:37 am | No Comments »

13  Oct
Aandacht

Als je gelukkig bent heb je geen tijd om moe te worden, want dat vraagt je hele aandacht. De te grote aandacht die men besteedt aan het opmerken van de gebreken van anderen, maakt dat men sterft zonder de tijd te hebben gehad zijn eigen gebreken te kennen. Om het kind dat diep in ons [...]

Posted by webmaster, filed under Citaten. Date: October 13, 2007, 11:31 am | No Comments »

11  Oct
Wilde

  Zichzelf te beminnen, is het begin van een levenslange roman. Bigamie is één vrouw te veel hebben, monogamie is hetzelfde. Cynicus: iemand, die overal de prijs en nergens de waarde van kent. De dapperste man is bang van zichzelf. Eenvoudige genoegens zijn de laatste hartstocht van ingewikkelde naturen. Eerzucht is het laatste toevluchtsoord voor [...]

Posted by webmaster, filed under Citaten. Date: October 11, 2007, 9:12 pm | No Comments »

11  Oct
Shakespeare

  Beknoptheid is de ziel ven de wijsheid. Het betere deel van de dapperheid is voorzichtigheid. Er is goed noch kwaad, dat niet door het denken wordt tot stand gebracht. Voor wat hij nodig heeft, citeert zelfs de duivel de H.Schrift. Het geluk is een parfum: wij kunnen het niet over een ander uitstorten zonder [...]

Posted by webmaster, filed under Citaten. Date: October 11, 2007, 9:12 pm | No Comments »

11  Oct
Schopenhauer

  Het zou mooi zijn boeken te kopen als we de tijd om ze te lezen erbij konden kopen; Het afnemen van alle krachten, bij het toenemen van de ouderdom is stellig zeer droevig, maar het is noodzakelijk, daar anders de dood te zwaar zou vallen. Wie geen plezier vindt in eenzaamheid zal niet van [...]

Posted by webmaster, filed under Citaten. Date: October 11, 2007, 9:12 pm | No Comments »

« Previous Entries