matthias diependaele, vlaams minister van verblijven, kneden 780. 693 euro vrij om het lokaal woonbeleid in opwijk, asse, merchtem en dilbeek te troosten en hen te activeren om intergemeentelijke tezamen te werken. “de lokale regeren zijn de motor van ons vlaams woonbeleid”, zegt vlaams minister diependaele. “met deze tegemoetkoming verlangen we de gemeenten een geldelijk por in de rug verstrekken om het woonbeleid vorm te geven. ”iedereen moet goed kunnen verblijven in vlaanderen. Daarom verdienen alle segmenten van de woningmarkt de nodige aandacht en ondersteuning. De demografische evolutie met een bevolkingstoename en gezinsverdunning poneert de woningmarkt voor uitgestrekte uitdagingen. “om deze uitdagingen aan te gaan, schatten we op de lokale besturen”, zegt minister diependaele. “met deze tegemoetkoming troosten we hen daarbij. Ik ben dan ook zeer tevreden dat opwijk, asse, merchtem en dilbeek de handen in elkander bonken om deze regierol op te nemen. ”het is de bedoeling dat de lokale regeren de drie vlaamse beleidsprioriteiten vertalen in hun lokaal woonbeleid. Matthias diependaele : “vlaanderen schuift drie prioriteiten naar voorn : ten eerste verlangen we dat de gemeenten zorgen voor een verscheiden en betaalbaar woonaanbod, overigens moet er ook werk vervaardigd werd van de kwaliteit van het woningpatrimonium, en ten slotte vragen we de gemeenten om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden. ”“met deze reserve middelen kunnen we de samenwerking met onze buurgemeenten intensifiëren en een sterk woonbeleid voor opwijk uitbouwen”, aldus lekenrechter van verblijven inez de coninck.

Posted by webmaster, filed under Uncategorized. Date: January 11, 2020, 2:00 am | Comments Off