de administratief district affligem heeft de vermogen gekocht in de driesstraat tussen de oude pastorij en de school de regenboog. “ dit is het sluitstuk van de probleem, het zou een gemiste kans zijn als we vandaag hier niet zouden overgaan tot de acquisitie ”, motiveert het bestuur de beslissing. ” vanuit het verenigingsleven is er de vraag om meer heelal te voorspellen voor een kleinschalig multifunctioneel gemeenschapscentrum op maat van teralfene ”, klinkt het verder. “ de administratief district is zich bewust van de urgentie ervan en is zich bewust van de maatschappelijke caf\xe9houder van dusdanig ontmoetingsplaatsen. Op dit tijdstip is er nog geen tastbaar plan. Om alle opties open te beminnen wenst de administratief district in het centrum van teralfene wel de maximale heelal te creëren. ” ( lees overigens tijdens foto ) de administratief district zal voor de acquisitie de nodige budgetwijziging voorzien. “ we zouden de gebouwen slopen om in het centrum van teralfene de nodige publieke heelal op een kwaliteitsvolle manier in te vullen. Wij toelaten alle pistes open over de eventuele bestemming van het geheel en zouden ook de bevolking betrekken via een burgerbevraging. Zodat dit initiatief veelzijdig kan ondersteund worden. ”

Posted by webmaster, filed under Uncategorized. Date: August 11, 2019, 1:02 am | Comments Off