de vzw ambras steunt al meer dan 5 jaar lokale initiatieven en projecten. deze keer zet ambras zijn schouders gedurende de deelneming van kathy van lindt uit merchtem aan het wk zwemmen voor masters in gwanju, zuid korea, start augustus. kathy is geen buitenlander in de zwemwereld : zowel op de korte baan ( 25m ), lange baan ( 50m ) als in open water zwemt kathy de toptijden bij mekaar. deelneming aan het wk voor masters is dan ook een waanvoorstelling voor kathy. bij het waarmaken van die waanvoorstelling komt helaas weinig steunpilaar van officiële instanties. als master moet kathy zelf instaan voor kocht van haar zwemkledij, zelfs de reis en het verblijf voldoet, om de eer van ons land te gaan afdekken in zuid korea. daarom startte kathy een ‘rising track’ waarbij sympathisanten en sponsors konden meebetalen aan haar avontuur. ook de vzw ambras doet mee, niet enkelvoudig door een financiële bijdrage, maar door het bemoedigen van kathy bij de organisatie van de reis en door het verzorgen van de begeleiding ter plaatse. het is namelijk voor kathy, die, zoals zij het zelf zegt “als geestelijk finesse te cre\xebren heeft met ass ( autisme spectrum stoornis” een te figuurlijk oproep om die verre reis zelf te plannen en uit te voeren buiten begeleiding. haar leuze “kwetsbaarheden cre\xebren je sterk, follow your dreams, believe in yourself and don’t give up” sterken de vzw ambras nog meer om te beleggen in deze vrouw met pit! Mits er mensen zijn die alsnog een steuntje willen schenken aan kathy kan je dit nog steeds doen via de vzw ambras, of direct bij kathy op haar mailadres kathyvanlindt @ gmail. com. over vzw ambras : vzw ambras heeft als maatschappelijke zetel peizegem, is opgestart door 3 hoofdinspecteurs van politie, en steunt mensen met een beperking in onze buurt ( asse, merchtem, opwijk, jette,. . . ). zo steunden zij alhoewel enkele vakanties voor mensen met autisme ( ass ), kochten ze een aanpassen wc voor iemand met als, schonken ze spelmateriaal aan kroost van ouders met ms, zorgden ze voor vrachtvervoer voor de medestander van een slachtoffer met zware brandwonden,. . . dit alles vanuit het idee dat ze, behalve hun job ten dienste van de bevolking, een lijdzaam kunnen zijn om mensen aan te leggen om jawel te helpen.

Posted by webmaster, filed under Uncategorized. Date: January 9, 2020, 2:00 am | Comments Off