antwerpen – in antwerpen wordt voor de derde dag op rij de 75ste verjaring van de bevrijding populair met een helen activiteiten zoals een woii-dorp en oorlogsschepen en -vliegtuigen die te bekijken of bezoeken vallen. In het stadspark ontving burgemeester bart de wever ( n-va ) koning filip en koningin mathilde voor een officieel herdenkingsmoment. Het vorstenpaar bracht een bloemenhulde en vertegenwoordigers of nazaten van de voornaamste slachtoffergroepen van de bezetting brachten een getuigenis. De wever mocht niet louter de koning en koningin verwelkomen, ook onder meer de rest van zijn schepencollege, antwerps gouverneur cathy berx, minister wouter beke, oorlogsveteranen en leden van slachtoffergroepen en met randolph churchill zelfs een achterkleinzoon van de beroemde britse ( oorlogs ) premier winston churchill. Het werd een plechtige herdenking met onder meer marcherende grenadier guards van het britse bedding, de last post, de nationale hymnes van de medestrijder landen en het neerleggen van kransen aan het oorlogsmonument van het stadspark. De wever bedankte in zijn toespraak de geallieerden voor de militaire operaties die destijds antwerpen bevrijdden van de duitse bezetter, stipte het strategische gewichtigheid van antwerpen en zijn toevluchtsoord aan en benadrukte dat de bevrijding niet louter een feestelijke bedoening was. Onder de ritus werd ook het gewichtigheid van het blijven herinneren in de schijnwerpers gezet, met name nu er steeds minder overlevenden zijn die nog over het oorlogsleed kunnen vertellen. De laatstgeborene generatie was dan ook symbolisch vertegenwoordigd door onder meer een groep jongeren van verscheidene jeugdverenigingen die voor de ritus een visite brachten aan kazerne dossin of het fort van breendonk en foto’s bij zich hadden van toenmalige oorlogsslachtoffers. Foto : photo news foto : photo news foto : photo news foto : belga foto : belga foto : photo news foto : photo news foto : photo news foto : photo news foto : photo news

Posted by webmaster, filed under Uncategorized. Date: September 8, 2019, 1:09 pm | Comments Off