europese primeur : vlaanderen zet eerste gekweekte vroedmeesterpadden gecoördineerd uit om soort te redden. het voortbestaan van de vroedmeesterpad hing aan een zijden draadje in vlaanderen. van het dier bleven slechts enkele honderden mannelijke exemplaren over. zij droegen het lot van het ganse nageslacht, wat gerust letterlijk mag genomen worden. daar waar men vreesde dat de vroedmeesterpad op korte termijn zou verdwijnen, kunnen we nu pretenderen dat de kansen op een comeback toenemen. om het aantal vroedmeesterpadden opnieuw te verhogen werd een soortenbeschermingsprogramma ( sbp ) opgezet. het planning wil het aantal vroedmeesterpadden zo snel bestaanbaar op een risicoloos niveau brengen. het streefdoel is op termijn twintig populaties met voortdurend minimaal tweehonderd roepende mannetjes. het sbp voorziet naast het aanleggen en repareren van geschikte land- en voortplantingsbiotopen, ook een kweekprogramma met larven met ‘vers’ genetisch grondstof uit nederland, wallonië en de resterende populaties in vlaanderen. dit kweekprogramma draait op volle toeren. de larven word grootgebracht in de kweektuin van het organisatie voor natuur- en bosonderzoek in linkebeek tot ze – plausibel vanaf 2021 – telgen kunnen produceren. aangezien de overlevingsgraad groter blijkt dan tegemoetzien, kunnen dit herfst al zo’n 75 geringe padjes en nog eens 100 larven gecoördineerd word uitgezet. een primeur in europa! Deze uitzettingen gebeuren verspreid over locaties met bestaande kwetsbare populaties in huldenberg, sint-genesius-rode en borgloon. om dit alles bestaanbaar te opgraven sloegen wezen en bos van de vlaamse overheid ( anb ), het organisatie voor natuur- en bosonderzoek ( inbo ), natuurpunt, het regionaal landschap dijleland en regionaal landschap pajottenland en zennevallei de handen in elkaar. klein en kwetsbaar de vroedmeesterpad heeft het in vlaanderen niet gedurende de markt. door toenemende verbossing en het verdwijnen van zonnige overgangsbiotopen, beschikt de pad over een steeds kleiner landbiotoop. tel daar het verdwijnen van geschikte voortplantingswaters bij, en je weet dat de soort het de laatste jaren knap storend kreeg. daarbij zijn het honkvaste dieren. ze wijken niet snel uit naar verfrissend territorium. ook niet als ze geïsoleerd belanden door versnippering van hun leefmilieu. het schimmel is dat vele populaties de voorbije decennia van de papier geveegd werden. de resterende groepen zijn haast iedereen klein en kwetsbaar. mannetjes zorgen voor hun telgen de vroedmeesterpad houdt van de warmte en zoekt bescherming gedurende losse steengrond. vlaanderen ligt op de noordwestelijke rand van zijn europese verspreidingsgebied. je vindt ze hier haastigheid exclusief op de zonnige hellingen van het brabants heuvellandschap, het zuiden van haspengouw en de voerstreek. opvallend is dat het vrouwtje haar eitjes niet in het water legt. het mannetje wikkelt het eisnoer om zijn achterpoten ( zie foto ) en draagt het vervolgens enkele weken met zich mee aan land. hij draagt dus letterlijk zijn nageslacht. pas als de larven in de eitjes voldoende ontwikkeld zijn, keert hij back naar de poelen om ze af te zetten. een vroedmeesterpad legt weliswaar minder eitjes dan andere soorten, maar dankzij deze techniek hebben de dikkopjes een grotere kans om de eerste levensweken te overleven. in de brabantse wouden dat voor de uitbreiding gedurende meer neerijse gekozen werd, is geen toeval. de locatie ligt te midden van het streek van de brabantse wouden. de streek ten zuiden van stad en leuven die omarmd wordt door de machtige wouden hallerbos, zoniënwoud en meerdaalwoud heeft heel wat in huis om de vroedmeesterpad kans op voortbestaan te aanreiken : zonnige valleihellingen, poelen, stenige oorzaken en boerderijen met schuurtjes om bij te schuilen. daarbij stappen er in en rond de brabantse wouden verscheidene projecten die het landschap versterken en ontsluiten. deze initiatieven, waar verscheidene organisaties en overheden bij betrokken zijn, versterken het leefmilieu van de dieren en verkleinen de kans dat populaties geïsoleerd geraken.

Posted by webmaster, filed under Uncategorized. Date: January 10, 2020, 2:00 am | Comments Off