11  Dec
Free data recovery

Undeletion is een functie voor het herstellen van data processor bestanden die zijn verwijderd van een bestand systeem door het verwijderen van bestanden. Verwijderde gegevens kunnen worden hersteld op vele bestandssystemen, maar niet alle bestanden systemen bieden een undeletion functie. Het herstellen van gegevens zonder een undeletion faciliteit wordt meestal aangeduid met data retrieval, in plaats van undeletion. Hoewel undeletion kan helpen voorkomen dat gebruikers per ongeluk gegevens verloren gaan, kan het ook vormen een data processor veiligheidsrisico, omdat gebruikers zich niet bewust dat de verwijderde bestanden toegankelijk blijven. free data recovery

Posted by webmaster, filed under Uncategorized. Date: December 11, 2011, 10:40 am | Comments Off