1. Is het begrotingstekort door de afgelopen regeerperiode verzakt? ja. De afgelopen vier jaren is het begrotingstekort in belgië klaarblijkelijk verzakt : van 3, 1 naar 0, 7 procent van het bruto nationaal product ( bbp ). Een daling van 2, 4 procentpunten. Op het eerste gezicht heeft de regering-michel dus geen vals baan gereden in de jaren 2014-2018. De regering-di rupo had het tekort in de drie voorgaande jaren teruggedrongen van 4, 2 naar 3, 1 procent, maar dat was in minder gunstige tijden : in 2011 was de depressie nog niet helemaal verteerd én na 541 dagen buitenshuis kabinet moest ons land meer rente liquideren op de staatsschuld doordat het vertrouwen in een goede uitkomst begon te tanen. Bij het toetreden van de regering-michel, in 2014, hadden regeringspartijen n-va, mr, open vld en cd & amp ; v gezworen dat ze tegemoet 2018 de begroting in evenwicht zouden krijgen. Maar geleidelijk werd duidelijk dat de kabinet die doelstelling niet zou halen en moesten ze de ambitie loslaten. De “dash” was eruit. Na het uiteenvallen van de kabinet dreigt het begrotingstekort weer op te lopen. Dit jaar wordt een tekort van 1, 6 procent voorspeld. Dit komt door een recidive van de economische groei en doordat er geen meerderheid meer is om de begroting voor dit jaar goed te keuren. Alvast wordt er overigens gewerkt op onderstel van de budgetten van vorig jaar. 2. Heeft de regering-di rupo veel merite aan het gedaalde begrotingstekort? nee. Althans, dat moet blijken uit cijfers die cd & amp ; v-begrotingsspecialist hendrik bogaert heeft opgevraagd bij de nationale bank. Die heeft berekend wat de verscheidene belgische regeringen bespaard hebben als je de stemkracht van de conjunctuur en eenmalige ingrepen wegfiltert. Het uitkomst van die complexe berekeningen wordt het primair structureel saldo genoemd. “dit cijfer zuivert alle politieke mist weg en toont welke opmars de respectievelijke regeringen effectief geboekt hebben, of niet”, zegt hendrik bogaert. Uit de berekeningen blijkt dat maar 0, 28 procentpunt van het begrotingstekort is teruggedrongen door toedoen van het regelgeving van de regering-michel. De rest van de daling vooral is te dankbaarheid aan de historisch lage rente ( -1 procentpunt ) die we willen liquideren op onze huizenhoge staatsschuld. Daarnaast is 0, 67 procentpunt van de daling te dankbaarheid aan de goede internationale economische conjunctuur en nog eens 0, 45 procentpunt is te dankbaarheid aan eenmalige maatregelen. Slotbeschouwing : het begrotingstekort is maar voor een heel klein deeltje verzakt door het regelgeving van de regering-michel. 3. Waardoor valt dit rapportcijfer zo tenger uit voor de regering-michel? zoals hierboven al medegedeeld werd, wordt het primair structureel saldo berekend om de stemkracht van de conjunctuur en allerhande eenmalige ingrepen weg te doorzijgen, zodat duidelijk wordt wat de merite is geweest van een kabinet bij het terugdrijven van het begrotingstekort. Qua conjunctuur is het duidelijk dat de regering-michel de afgelopen jaren de wind volop in de zeilen heeft gehad. “de regering-michel kon windzeilen op een opgaande conjunctuur, intussen de regering-di rupo dit niet kon doordat de staathuishoudkunde toen nagenoeg stilstond”, zegt professor wim moesen, dé begrotingsexpert van de ku leuven. Economen als moesen zijn het erover eens dat belgië de afgelopen jaren te weinig geprofiteerd heeft van die gunstige economische wind. “we zijn zelfs niet aan 2 procent geraakt, daar waar nederland jaren heeft gehad van 3, 5 procent groei”, zegt ugent- en vub-professor herman matthijs. We zijn zelfs niet aan 2 procent geraakt, daar waar nederland jaren heeft gehad van 3, 5 procent groei. Professor herman matthijs naast de conjunctuur die meezat, had de kabinet nog twee meevallers : eentje die ze zelf niet in de hand had : de historische lage rente die de europese schakelbord bank aanhoudt, waardoor de kabinet heel weinig intrest moet liquideren op de staatsschuld. Dit leverde jaarlijkse een besparing op van 1 procent van het bbp. Daarnaast was er een buitenkans waar de kabinet wel zelf gehouden is geweest : men heeft de boetes verhoogd voor bedrijven die te weinig belastingen voorafbetalen. Hierdoor hebben bedrijven de afgelopen jaren ineens veel meer voorafbetalingen gedaan, goed voor maar liefst 0, 5 procent van het bbp extra in de staatskas. Hiermee heeft de kabinet in 2017 en 2018 de begrotingen vergankelijk kunnen opsmukken. Als je deze laatste twee meevallers optelt, zit je al aan 1, 5 procent van het begrotingstekort dat dichtgereden werd buitenshuis dat de kabinet structureel iets voor moest doen. Belga/waem staathuishoudkunde research leuvense economen kritisch voor taxshift : “ factuur is zeer hoog en terugverdieneffecten begrensd ” ma 10 sep 2018 20:27 4. Waar heeft de regering-michel het dan toestaan liggen? volgens begrotingsspecialist wim moesen heeft de kabinet het op twee figuurlijk vlakken toestaan liggen : “enerzijds heeft de kabinet dus te weinig conventie gecre\xeberd van de goede conjunctuur om de stand van onze openbare financiën te verbeteren. Daartegenover heeft de kabinet het verprutst door de taxshift maar half uit te voeren. ” de verschuiving van de belastingen is volgens de professor maar halfwas doordat de kabinet wel de belastingen op werk heeft verlaagd – vooral voor de werkgevers – maar daarnaast heeft de kabinet niet het lef gehad om de vermogens- en verbruiksbelastingen ( op energie, accijnzen, btw en groene belastingen ) te verhogen. Daardoor is de taxshift niet budgetneutraal werd, zoals eerst wel de bedoeling was. Met andere woorden : de rekening klopt niet. 5. Wat moet een volgende kabinet nu doen? volgens begrotingsspecialisten moesen en matthijs moet een volgende federale kabinet nog meer wedden op de mantra van “jobs, jobs, jobs”. “want dat is het fundamentele probleem van onze economie”, zegt professor matthijs. “in de leeftijdsgroep 20 tot 65 jaar zijn er te weinig mensen die werken intussen ze wel werkbekwaam zijn”, vult professor moesen aan. “de werkzaamheidsgraad in belgië ligt net gedurende de 70 procent intussen dat in europa gemiddeld 73 procent is. ” staathuishoudkunde hoe je zoveel eventueel mensen aan het werk krijgt : sociale s”, sluiten deal over “ to-dolijst ” voor kabinet za 22 jun 06:00 “dat is maar zo’n 4 procent verschil, maar budgettair kneden dat een reuze verschil. Want door iedere onderdaan die aan het werk gaat, moet de overheid geen uitkering liquideren en komt er teglijktijdig belastinggeld binnen. ” “stel dat we de activiteitsgraad van zweden zouden hebben, 80 procent, dan zouden onze begrotingsproblemen nagenoeg in één klap opgelost zijn”, raadsbesluit professor matthijs. Of het nu een zweedse of bourgondische samenwerking wordt, het regelgeving van de volgende federale kabinet zal dus inhoudelijk zweeds willen zijn.

Posted by webmaster, filed under Uncategorized. Date: August 19, 2019, 2:20 pm | Comments Off