het pajottenlands centrum organiseert al sinds 1992 regionale opleidingen ‘verzorgende/zorgkundige ‘ in liedekerke, in samenwerking met de vdab. Vanaf 2013 namen ze ook de lichaam van deze beroepsopleiding in mechelen voor hun rekening en in 2014 deden ze dit ook in pepingen. De opleidingen voor dit knelpuntberoep uitlijnen zich tot werkzoekenden. Onder een jaar worden zij gedegen begeleid omhun diploma te halen. De voltijdse onderricht bestaat uit 2 luiken : – onderricht verzorgende : 600 uren theorie, 1 stageblok in de thuiszorg : 325 uren, 1 stageblok in de residentiële zorg : 275 uren- completeren onderricht zorgkundige : 70 uren theorie, 50 uren toegevoegd stage in de residentiële zorg. Nou zijn de cursisten van de 3 opleidingen bezig aan hun eerste stageblok. Er starten nieuwe opleidingen : liedekerke : maart 2020mechelen : oktober 2019pepingen : november 2019 wie zich wil aanmelden voor een onderricht kan voeling opslorpen met nathalie valcke, deopleidingscoördinator : nathalie @ edc-liedekerke. Be.

Posted by webmaster, filed under Uncategorized. Date: September 7, 2019, 1:01 am | Comments Off