De fiscaliteit voor bedrijfswagens die ook voor priv é doeleinden gebruikt mogen worden, werd aangepast en is in voege sinds 1 januari 2012. Daarnaast is er ook een bijkomende verworpen uitgave in het leven geroepen ten laste van de werkgever. Ze resulteert in een verhoging van de vennootschapsbelasting. Tot nu toe werd de klick kostprijs bepaald op foundation van : – de co2-uitstoot van het voertuig – en de afstand woon-werk ( 5. 000 km – 7. 500 km ) brandstof vorige formule diesel motor vaa per jaar = 0, 00237 eur x co2 x 5. 000/ 7. 500 km benzol vaa per jaar = 0, 00216 eur x co2 x 5. 000/ 7. 500 km elektriciteit vaa per jaar = 0, 10 x 5. 000/ 7. 500 km nieuwe formule sinds 1 januari 2012 de nieuwe regeling houdt niet langer rekening met de afstand tussen de woonplaats en de werkplek, maar met de volgende 2 parametric quantity : – co2-uitstoot van de wagen – cataloguswaarde van de wagen. Onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het nieuwe voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, capital of morocco of restorno. kosten bedrijfswagen

Posted by webmaster, filed under Uncategorized. Date: April 6, 2012, 2:02 am | Comments Off