gaarne willen we alle bezoekers van www. persinfo. org een kerks en deugddoende vakantie. persinfo. org neemt echter geen vrijaf en blijft dagboek brengen dat ook op jullie vakantieplek kan gelezen worden. vorig jaar stelden we vast dat, tegenover de voorgaande jaren, het veel kliks op onze artikels onder de vakantiemaanden niet meer daalde. dat komt overmits onze lezers meer en meer conventie vervaardiging van mobiele communicatiemiddelen maar misschien ook dat heel wat europese landen de roamingkosten zijn afgeschaft. we mochten ook onder de eerste 6 maanden van dit jaar weer een stijging van nagenoeg 10 % opschrijven van het veel aangeklikte artikels tegenover dezelfde tijdsperiode van vorig jaar. de steeds stijgende belangstelling voor persinfo. org heeft veilig te vervaardiging met het dagboek dat we brengen, dagboek dat kort bij de mensen staat. dat doen we met enkele vaste medewerkers en een gemotiveerde groepering vrijwilligers. jij kan meehelpen om nog meer dagboek ‘van bij de kerktoren’ te brengen zoeken we nog een veel vrijwillige medewerkers. schrijf je gaarne een tekstje, maak je gaarne foto’s en/of filmpjes en kan je een beetje om met het internetgebeuren? heb je voornamelijk wat tijd? dan kan je je inloggen als vrijwillige medewerker van persinfo. org. we zoeken medewerkers die in bijna alle gemeenten van ons werkgebied wonen. je kan het dagboek uit jouw administratief district brengen of inspringen in andere gemeenten van onze regio. proberen het eens! Zie je het zitten? stuur dan een mailtje naar info @ persinfo. org. heb je dagboek? dagboek kan je steeds veiligheidsfunctionaris via : voeling spoedeisend dagboek : 0478-30. 34. 41 – 0475-68. 00. 03 agenda meer en meer verenigingen doen een beroep op onze agenda. je kan zelf gratis activiteiten aankondigen via : agenda facebook en filmpjes je kan ons ook volgen op facebook en kijk ook eens op ons : video-kanaal

Posted by webmaster, filed under Uncategorized. Date: September 5, 2019, 1:01 am | Comments Off