balen – in balen heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een 60-jarige man tot staan gebracht met zijn wagen na een 20 minuten lange achtervolging. Die was begonnen daar hij risicovol rijgedrag vertoonde. De man kwam de voorbije inweken al meermaals in voeling met de politie. Het parket liet hem voorleiden, maar de onderzoeksrechter heeft hem alvast vrijgelaten gedurende voorwaarden. De zestiger had de politie de voorbije inweken al gestalkt met nodeloze sommeren, had politiediensten bedreigd en politie-eigendommen beschadigd. In de nacht van zaterdag op zondag bleek hij het opnieuw op de politie te bezitten gemunt. Hij vertoonde risicovol rijgedrag ter hoogte van het hoofdcommissariaat in mol en reed aan hoge haastigheid weg toen de politie hem wilde doen stoppen. Hij reed wending balen en pleegde onderweg nog tal van ernstige verkeersinbreuken en bracht andere weggebruikers in gevaar. Gedurende de achtervolging veroorzaakte hij volgens het parket ook verscheidene aanrijdingen met het achtervolgende politievoertuig. Een ploeg van de voor assistentie opgeroepen naburige politiezone geel-laakdal-meerhout kon de wagen ooit tot stuwing brengen op het verkeersknooppunt van de steegstraat en de markt in balen. De agenten sloegen de weerspannige snelheidsduivel in de boeien. Over zijn bestaanbaar dessin werd niets bekendgemaakt.

Posted by webmaster, filed under Uncategorized. Date: September 9, 2019, 1:15 pm | Comments Off