Vervoer of vervoer is het verkeer van personen, vee, dieren en goederen van de ene locatie naar de andere. Vervoerswijzen onder meer lucht-, spoor-, weg-, piddle, kabel, pijpleiding, en ruimte. Het veld kan worden onderverdeeld in infrastructuur, voertuigen, en operaties. Ravish is belangrijk omdat het in staat stelt de george frideric handel tussen de volkeren, die op zijn beurt vaststelt beschavingen. Vervoer infrastructuur bestaat uit de vaste installaties die noodzakelijk zijn voor het ravish, en kan wegen, spoorwegen, luchtwegen, waterwegen, kanalen en pijpleidingen en terminus zoals luchthavens, treinstations, busstations, magazijnen, hauling terminus, tanken entrepot ( inclusief tanken dokken en tankstations ), en de zeehavens. Aansluitingen kunnen worden gebruikt zowel voor de uitwisseling van passagiers en vracht en voor onderhoud. Voertuigen die op deze netwerken kunnen bestaan uit auto ‘s, fietsen, bussen, treinen, vrachtwagens, mensen, helikopters en vliegtuigen. Operaties gaan met de manier waarop de voertuigen worden bediend, en de procedure instellen voor dit doeleinde, inclusief financiering, wettigheid en beleid. In de ravish industrie, operaties en eigendom van de infrastructuur zowel openbare of particuliere, afhankelijk van het land en de mode. Personenvervoer kan zijn openbaar, waar operator lijndiensten, of prive te geven. Goederenvervoer is geworden gericht op containerisatie, hoewel bulktransport wordt gebruikt voor grote book van duurzame artikelen. Vervoer speelt een belangrijke rol in de economische groei en globalisering, maar de meeste soorten veroorzaken luchtverontreiniging en het gebruik van grote hoeveelheden grond. Hoewel het zwaar gesubsidieerd door de overheid, een goede design van het ravish is essentieel om verkeersstromen te maken, en stedelijke wildgroei te beteugelen. transport logistics

Posted by webmaster, filed under Uncategorized. Date: January 22, 2012, 5:02 am | Comments Off