geert burgerlijk, vlaams minister-president en vlaams minister van onroerend erfgoed beschermt het sint-annapaviljoen met dienstwoning in sint-genesius-rode voorlopig als monument. ” het sint-annapaviljoen, met dienstwoning, is van cruciaal gewichtigheid voor de watervoorziening in vlaams-brabant. In tegenstelling tot de meeste andere metro of zuivere functionele afsluitingsknopen getuigt het sint-annapaviljoen van een verzorgde architecturale uitwerking die aansluit op de landelijke omgeving. Mijn toezegging tot dekking vloeit voort uit deze architecturale, historische en industrieel-archeologische waarde. ”, zegt bevoegd vlaams minister-president geert bourgeois. Algemene informatiehet uit 1951 daterende gebouw illustreert het klimmend gewichtigheid dat de overheid in de moderne tijd en hoofdzakelijk in de loop van de twintigste eeuw hechtte aan zuiver drinkwater. Alhoewel de drinkwatervoorziening al bij de franse periode, eind 18de eeuw, geldig toevertrouwd werd aan de gemeentebesturen bleef deze verplichting vaak dode letter. Bij het ontvluchting van de volgnummer wereldoorlog beschikte slechts 11 % van de vlaamse gemeenten over een waterleiding. Pas in de jaren natuurlijk getal en natuurlijk getal werden uiteindelijk heel wat infrastructuurprojecten gerealiseerd zoals de waterbevoorrading via het albertkanaal, het stuwmeer in eupen en ook de sint-annaknoop, zodat tegenstrijdig initiatief jaren zeventig vrijwel alle gemeentes over een waterleiding beschikten. De sint-annaknoop ontvangt het water van het behandelingsstation voor oppervlaktewater in tailfer ( aan de maas ) en van het reservoir van rode, en stuurt het naar het net van de tussengemeentelijke gemeenschap der vlaanderen voor watervoorziening en naar het brusselse gewest. Hiervoor beschikt men over elf oorspronkelijke hoofdafsluiters en drie meters van groot kaliber, waar per dag zo’n 105. 000 kubieke peettante water kan doorstromen. Architecturale informatiein tegenstelling tot de meeste andere afsluitingsknopen die een puur functionele design bezitten of zijn uit alleen metro infrastructuur, getuigt het sint-annapaviljoen van een verzorgde architecturale uitwerking die aansluit op de landelijke omgeving. Alhoewel de plannen van het sint-annapaviljoen en de dienstwoning ondertekend werden door de ingenieurs van de watermaatschappij, lijkt de gevelarchitectuur in de eerste mogelijkheid toe te geschreven aan de antwerpse bouwmeester frans de groodt ( 1912-2009 ). Hij ontwierp in dezelfde periode als ‘stadsurbanist ‘ van sint-genesius-rode het aanlegplan voor deze omtrek, en het sint-annapaviljoen past ook perfect in zijn vroeger traditioneel ogende oeuvre uit de jaren vijftig. In de imposante bakstenen volumes en hoge daken vind je daarenboven een zekere invloed achterspeler van het nederlandse baksteenmodernisme ( zoals in de dudokvoeg ) en frank lloyd wright, bv. In : de overkragende schilddaken ; de opvallende bakstenen schoorsteen ; de horizontale raampartijen tijdens het dak en de horizontale ritmering door het gewoonte van anders gevelmateriaal per bouwlaagde combinatie van het paviljoen, de dienstwoning en het controlegebouw in een groen kader verleent het geheel een uitgestrekte ensemblewaarde, die de voorbije zeventig jaar vrijwel ongewijzigd bewaard bleef. Procedurena de voorlopige dekking organiseert het stadsbestuur een publiek onderzoek. Op die manier heeft allemaal de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maakt bij de gemeente. Te natuurlijk getal maanden beslist minister-president geert burgerlijk over een definitieve bescherming. ( foto : © vlaamse landbewoners )

Posted by webmaster, filed under Uncategorized. Date: October 9, 2019, 1:00 am | Comments Off